Summit News

  • Print

   คุณปราทิพย์ วันเพ็ญ กรรมการบริหารของซัมมท คอมพิวเตอร์ ได้ให้สัมภาษณ์ กับ NEWSLETTER ของทาง Software Park  ท่านได้ให้มุมมองและแค่คิดดีๆ กับการนำมาตรฐาน CMMI มาใช้ในองค์กร ว่า

ด้วยธุรกิจที่ก่อตั้งมายาวนานกว่าสามทศวรรษ พนักงานกว่า 150 ชีวิต ที่คว่ำหวอดในวงการไอทีในฐานะผู้เชี่ยวชาญการให้บริการติดตั้งระบบ พัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร และมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ได้หันมา  ประเมินตนเองและปัดฝุ่น ในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการนำส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า

การตัดสินใจเข้าสู่มาตรฐานทำให้บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงที่ทำผิดพลาดจากข้อมูลประสบการณ์ที่ได้จัดเก็บในอดีต และสิ่ง สำคัญที่สุด คือ ความสุขในการทำงานของพนักงาน

นอกจากนั้น การได้รับมาตรฐานดังกล่าว แม้จะไม่ได้ช่วยให้บริษัทขยายตลาดต่างประเทศโดยตรง แต่แน่นอนว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของพนักงาน ให้ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะลูกค้าทั้งรัฐและเอกชนที่ต้องการเข้าสู่การเชื่อมโยงระบบระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน หรือเออีซี

แหล่งที่มา : Software Park Thailand Newsletter Vol 2/2557 นำเสนอกลยุทธ์การปรับธุรกิจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล